اتفا قات جدید در قسمت ۲۲ سریال مختارنامه | جوانها

اتفا قات جدید در قسمت ۲۲ سریال مختارنامه

در این مرحله مختار پس از قول و قرار با یارانش، خود را آماده قیام می‌کنند. نشانه آغاز قیام آنها روشن کردن آتش بر روی پشت‌بام‌های خانه‌های کوفه است تا از این راه….

مخاطبان سریال تلویزیونی “مختارنامه” در قسمت جدید این سریال تلویزیونی شاهد آغاز قیام مختار در کوفه خواهند بود.
شبکه ایران: جمعه این هفته با پخش قسمت بیست و دوم سریال “مختارنامه”، مرحله اول آغاز قیام مختار شکل خواهد گرفت.
در این مرحله مختار پس از قول و قرار با یارانش، خود را آماده قیام می‌کنند. نشانه آغاز قیام آنها روشن کردن آتش بر روی پشت‌بام‌های خانه‌های کوفه است تا از این راه، دوستان و همفکران خود را برای قیام مطلع کنند. اما در شرایطی که شهر در قرق نظامیان زبیری است و نوعی حکومت نظامی در کوفه برقرار شده، برخورد “ابراهیم اشتر” با شرطه‌های کوفه و کشته شدن ناگهانی “ایاس بن مضارب” رئیس شرطه های کوفه به دست ابراهیم، باعث می‌شود تا قیام دو روز زودتر از موعد مقرر آغاز شود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از این قسمت در شب اتفاق می‌افتد و در هفته آینده و قسمت ۲۳ نیز مخاطبان این سریال شاهد ادامه وقایع مرتبط با قیام مختار خواهند بود.

ادامه مطلب

ارسال نظر