اس ام اس فلسفی (12 تیر) | جوانها

اس ام اس فلسفی (12 تیر)

مردم به همان اندازه خوشبخت اند که خودشان تصمیم میگیرند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی به سراغ کسی میرود که فرصت اندیشیدن در مورد بدبختی را

نداشته باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد سنگ

غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از این که زندگیتان پایان می یابد نترسید

 از آن بترسید

که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید !!!!!!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدم به خدا خیانت کرد!!….خدا درد آفرید..غم آفرید..تنهایی آفرید..بغض آفرید..اما راضی نشد..کمی تامل کرد..آنگاه”عشق” آفرید!نفس راحتی کشید!انتقامش را گرفته بود از آدم!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست تو کسی است که از همه چیزت باخبر است و با این حال دوستت می‌دارد.

البرت هابارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای موفقیت نمی‌توانم به شما دستور العمل بدهم اما اگر میخواهید، دستور العمل شکست این است: طوری رفتار کنید که همه از شما راضی باشند.

هربرت بایارد سوئوپ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک دم،فقط یک دم حس می کنی که در این دنیا تنهایی و برای همیشه تنها باقی خواهی ماند
والتر بنیامین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی بد

آلبرت شوایتزر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برهنه ، خیس و گرسنه متولد می شویم.

پس از آن اوضاع به مراتب بدتر می شود.

ضرب المثل چینی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک عدد سیگار خوب برای مرد همان قدر آرامش‌بخش است که یک فصل گریۀ درست و حسابی برای زن

ادوارد بولوِر لیتون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سید جمال الدین اسدآبادی :

ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقیده ، عقیده بدون فهم ممکن نیست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کنفسیوس :

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود می جوید و فرومایه در دیگران جستجو می کند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اسکاروایلد :

خداوند وقتی می خواهد کسی را فاسد سازد او را به همه ی آرزوهایش می رساند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شکسپیر :

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کانت :

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نیچه :

آرزو کردن چقدر شعف انگیز است ، اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت می بندد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سعدی :

خشم بی حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ضرب المثل یونانی :

اگر پول در جیب نداری ، عسل در دهان داشته باش.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پوشکین :

واقعیتش این است که فریبی که ما را خرسند می کند،

بیش از صد حقیقت برایمان ارزش دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی شریعتی :

بمان تا کاری کنی …کاری نکن بمانی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تورو :
تا کنون رفیقی پیدا نکرده ام که به اندازه تنهایی قابل رفاقت باشد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :
اگر هیچ گناهی نکنید ، من از گناه برتری می ترسم که آن خودبینی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حافظ :

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناهق کمال :
طالب لطف هیچ کس مباش که گوهر آزادی را به عوض خواهی داد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حجازی :
امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهند سوخت .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

محتشم کاشانی :

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی … شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حضرت عیسی

باید با صبروشکیبایی عیبهایی را که نمی توانیم نه در خود و نه در دیگران تغییر دهیم ، تحمل کنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چرچیل :
از مخالفت نهراسید ، فقط بادبادکی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :

پرهیز باد تو را از غضب که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل روسی
تاسف برای گذشته مثل این می ماند که انسان به دنبال باد بدود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اپیکتتوس :

آنکس که مالک نفس خویش نیست ، آزاد نیست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بالزاک :
استعداد بزرگ بدون اراده ی بزرگ وجود ندارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مارسل آشار :
امید دارویی است که شفا نـمی دهد اما درد را قابل تحمل می کند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لارشفوکو :

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سقراط :
زیبایی ، ظلم کم دوامی است برای صاحبش ولی ثروتی است برای سایرین .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لردآویبوری :

چه سخت است زندگی هنگامیکه احساس کنیم در زیر آسمان کسی نیست که ما را دوست بدارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل انگلیسی

انسان در این عالم چو شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شکسپیر :

یک زن چیزی جز شوهر نمی خواهد اما وقتی به او رسید همه چیز می خواهد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ضرب المثل آلمانی :
افتادن در گِل و لای ننگ نیست ، ننگ اینست که در همانجا بمانی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چارلی چاپلین :

همیشه آخرش خوب تموم میشه . اگه الآن خوب نیست ، یعنی هنوز آخرش نرسیده …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علی (ع) :

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش .

ادامه مطلب

امکان ارسال نظر وجود ندارد