ترفند غربی برای تمسخر ارزشها !!!! | جوانها

ترفند غربی برای تمسخر ارزشها !!!!

به گزارش شیعه آنلاین، کشورهای غربی همواره از راه و روش های مختلف برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و اصول و ارزش های اسلامی استفاده می کنند و بر همین اساس کلاه های جدیدی است که شرکت های طراحی مدل لباس طراحی و تولید کرده اند

ادامه مطلب

ارسال نظر