جدیدترین اس ام اس های عشق و عاشقی | جوانها

جدیدترین اس ام اس های عشق و عاشقی

من منتظرت شدم ولی در نزدی / بر زخم دلم گل معطر نزدیگفتی که اگر شود می آیم اما / مرد این دل و آخرش به او سر نزدی . . .

w W w . M i h a n C a m p . c O m
چشمانت زمین محبت بودند و من جاذبه اش راوقتی سیب درخت دلم افتاد فهمیدم . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی / من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیاییخاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری / در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
امروز با غرورت باز م مرا شکستی / با ناز و قهر و کینه مهرم زدل گسستیدانی که بی تو هیچم ای ماه  بی مروت /  باشد که بار دیگر قلب مرا شکستی . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
گفتی : ما به درد هم نمی خوریماما هرگز ندانستی که من تو را برای دردهایم نمی خواستم . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
آیین عشق بازی دنیا عوض شده است / یوسف و زلخا هم عوض شده استسر همچنان به سجده فرو برده ام ولی / در عشق سال هاست که فتوا عوض شده است . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
بسوزد دلت که سوزاندی دلم را /  به ویرانی کشاندی منزلم رافکندی زیر پا احساس و شورم /  نکردی رحم،  حتی بر غرورم . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
شده بازیچه ای قلب صبورم شکستی عاقبت بال غرورمبه آسانی گذشتی از کنارم مثال دفتری کردی مرورم . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی ، نترستو برنده ای ، چون خدا همیشه دو دستش پُره . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
خاطرات چوبهای خیسی هستند ، که با آتش زندگی ، نه میسوزندو نه خاکستر میشوند . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
گلی از شاخه اگر می چینیم ، برگ برگش نکنیم و به بادش ندهیملااقل لای کتاب دلمان بگذاریم و شبی چند از آن را هی بخوانیمو ببوسیم و معطر بشویم ، شاید از باغچه ی کوچک اندیشه یمان گل روید . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
ناز کمتر کن که من اهل تمنا نیستم / زنده با عشقم ، اسر سود و سودا نیستمعاشق دیوانه ای بودم که بر دریا زدم / رهرو گمگشته ای هستم که بینا نیستم . . .
w W w . M i h a n C a m p . c O m
دلم را شبی در حضورم شکستی /  نه آینه، حتی غرورم شکستیندادی به خلوتگاه عشق ، راهم /  پلی بود اگر در عبورم شکستی . . .

ادامه مطلب

ارسال نظر