رونالد کرچود و آثارش | جوانها

رونالد کرچود و آثارش

گرافیک
سوئیس مهد طراحی گرافیک مبتنی بر روابط هندسی اجزای تصویر است. حتا در مغشوش‌ترین آثار طراحان جوان سوئیس، گرایش به نظام هندسی دیده می‌شود. گرافیک مکتب سوئیس حول همین ویژگی تعریف می‌شود. از اوایل دهه ۹۰، که فوق ستاره بودن در گرافیک، از جهان تصویرسازان به جهان دیزاینرها چرخش پیدا کرد، این گرایش به معماریِ عناصر تصویری در سوئیس تشدید شد. چنانچه امروزه با موجی از طراحی گرافیک اکسپرسیو هندسی و مکانیکی با تکنیک‌های اجرایی پیچیده روبه رو هستیم، که از مهم ترین طراحان آن می‌توان شرایفوگل۲، ایمبودن۳ ووتلی۴ و، را نام برد.

در این میان رونالد کرچود، مسیری کاملاً متفاوت را طی می‌کند. کرچود، متولد لوزان۵ سوئیس، در تولوز۶ فرانسه کار می‌کند. کرچود، طراح و تصویرساز خیلی قدرتمندی است که تصاویرش بیشتر به فضای امروز طراحی و نقاشی نزدیک است. اتمسفر گُنگ و مالیخولیایی در یک شرایط بی مکان و بی‌زمان خلق می‌کند. این فضا با اجزایش هیچ نتیجة قطعی و روشنی را ارائه نمی‌کند و بیننده را با عناصر آشنا ولی نامتجانس رها می‌کند. موجوداتی متورم و بادکرده از ترکیب انسان و حیوان، با اغراق‌های ایجاد شده در آناتومی ‌آنها، که بر جنسیت شان تأکید می‌کند. این تأکید بر جنسیت پرسوناژها، بخشی از مسألة ذهنی رونالد کرچود است که هر بار در سفارشی به گونه ای ظاهر می‌شود. حضور مرگ و متروکه‌گی و خشونت در پوسترهای کرچود وجود دارد، هرچند اینها با رنگ‌های خیلی درخشان زمینه به نوعی جبران می‌شوند تا کلیت آثار برای چشم بیننده جذاب به نظر بیاید.
تایپوگرافی، یکی دیگر از تفاوت‌های بارز میان رونالد کرچود با سایر طراحان مکتب سوئیس است. کرچود، تصویرهایش را کاملاٌ سازماندهی می‌کند، به پایان می‌رساند و سپس در فضای باقیمانده، حروفش را روی زمینه قرار می‌دهد، که نقطه ضعف آثار او به حساب می‌آید. حروف به هیچ وجه با تصویرسازی‌ها چفت وبست پیدا نمی‌کند. در زمینه‌هایی که کرچود با رنگ روغن می‌سازد، بافتی از قشر رنگ با حاشیه‌هایی از لایه‌های رنگی زیرین ایجاد می‌شود که کیفیت بصری خاصی دارد و این ویژگی تصویری در نوشته‌ها و عناوین پوسترها منتقل نمی‌شود و موجب می‌شود مانند یک عنصر اضافی روی تصاویر به نظر بیایند.
با توجه به رونق پوسترهای نمایش‌های صحنه ای مانند تئاتر، اُپرا، رقص و آواز در فرانسه مجموعه ای از طراحان فعالیت خود را بر این زمینه متمرکز کرده اند که ویژگی‌های مشترکی در آثارشان دیده می‌شود. از جملة این طراحان می‌توان به میشل باتوری۷ از لهستان، پیر جوانهارد۸ و میشل بووه۹ از فرانسه، رونالد کرچود و رودی میر۱۰ از سوئیس، … اشاره کرد که در شهرهای مختلف فرانسه پوسترهای صحنه ای طراحی می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مشترک این طراحان این است که بیشتر روی تصویرسازی متمرکز هستند و تایپوگرافی در آثارشان بیشتر بر حول وحاشیة تصاویر، متمرکز می‌شود. تکنیک‌های تصویرسازی متنوعی در این پوسترها دیده می‌شود، مانند مونتاژهای باتوری، کولاژهای پیر جوانهارد و نقاشی‌های رنگ روغن کرچود.
کرچود تاکنون جوایز مهم دوسالانه‌های معتبری چون بیست ویکمین دوسالانه ورشو، سومین دوسالانه پوستر چین، دومین دوسالانه پوستر تایوان و سیزدهمین دوسالانه پوستر شومون فرانسه را کسب کرده است.
کرچود پوسترهایش را با خوشنویسی و به شیوه نقاشان امضا می‌کند. اگر نوشته‌های آثارش را همین طور نقاشی می‌کرد، تصاویر جذاب و رازآلودش یکدست‌تر دیده می‌شد.
ادامه مطلب

ارسال نظر