پیاده روی باعث بهبود حافظه می شود | جوانها

پیاده روی باعث بهبود حافظه می شود

یک تحقیق جدید نشان می دهد، پیاده روی دستکم به مدت ۴۰ دقیقه، که چندین بار در هفته تکرار شود، موجب جلوگیری از فراموشی و کاهش توانایی های ذهنی در سالمندی می شود.

محققان با بررسی بیش از صد نفر دریافتند، پیاده روی موجب افزایش حجم بخش هیپوکامپ مغز می شود.

هیپوکامپ بخشی از مغز است که نگهداری و حفظ اطلاعات را به عهده دارد.

ادامه مطلب

ارسال نظر