کلیپ جدید و خنده دار بازیکنی که در حین بازی شرتش را در می آورد! | جوانها