یک نکته از دکتر علی شریعتی(3) | جوانها

یک نکته از دکتر علی شریعتی(3)

-“خداوندا من با تمام کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم

و آن هم خدای است که من دارم و تو نداری

“دکتر شریعتی”

ادامه مطلب

امکان ارسال نظر وجود ندارد