6 میلیارد هزینه وارد و پلاک کردن خودروی یک جوان ایرانی

6 میلیارد هزینه وارد و پلاک کردن خودروی یک جوان ایرانی!

6 میلیارد هزینه وارد و پلاک کردن خودروی یک جوان ایرانی | www.javanha.biz

6 میلیارد هزینه وارد و پلاک کردن خودروی یک جوان ایرانی

یک جوان با پرداخت مبلغی معادل با سه میلیارد تومان یک بوگاتی ویرون وارد ایران کرده! جالبه که تمام هم و غم این جوان این بود که سه میلیارد تومان دیگه بدهد و این ماشین رو پلاک کند .

6 میلیارد هزینه وارد و پلاک کردن خودروی یک جوان ایرانی | www.javanha.biz

ادامه مطلب

ارسال نظر